Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Badanie mięsa na obecność włośnicy

14 grudnia 2012 08:21 | Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie Odrzańskim informuje, że od dnia 17.12.2012r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim, ul F. Chopina 1 będzie można zbadać mięso świń i dzików w kierunku włośnicy na własny użytek metodą wytrawiania. Jest to alternatywna...

zobacz więcej

INFORMACJA

12 grudnia 2012 12:15 | Aktualności

INFORMACJA Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2012 roku Urząd Gminy w Bytnicy będzie nieczynny.

zobacz więcej


Dobrosułów zaprasza na Bal Sylwestrowy

10 grudnia 2012 12:48 | Aktualności

Rada Sołecka oraz Lokalna Grupa Działania z Dobrosułowia zapraszają na BAL SYLWESTROWY

zobacz więcej

Rozpoczęcie inwestycji pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”

03 grudnia 2012 09:20 | Aktualności

30 listopada nastąpiło przekazanie terenu budowy pod inwestycję pn „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”. W ramach inwestycji zostanie wybudowany rurociąg przesyłowy z Bytnicy do osady Bytnica-Tartak, wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa z przyłączami...

zobacz więcej


Zakończono modernizację budynku po sklepie GS w Bytnicy

20 listopada 2012 12:47 | Aktualności

Zakończyły się prace budowlane dotyczące modernizacji części byłego sklepu GS w Bytnicy. Budynek, do niedawna stojący pusty i niszczejący dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Gminę Bytnica został przekształcony w całkowicie nowy obiekt. Efektem modernizacji jest uzyskanie jednej sali...

zobacz więcej

Otwarcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu LEADER

10 października 2012 09:28 | Aktualności

Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD „Lokalna Grupa Działania Zielone Światło” wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu...

zobacz więcej


Rozpoczęły się zebrania wiejskie

25 września 2012 14:00 | Aktualności

Od dnia 24.09.2012r. w Drzewicy rozpoczęły się spotkania wiejskie z wójtem. Spotkania odbędą się we wszystkich sołectwach w gminie. Głównym tematem zebrań będą plany wydatkowania funduszy sołeckich. W ramach dyskusji poruszane również będą bieżące problemy sołectw,...

zobacz więcej

Rozpoczęła się budowa drogi gminnej Bytnica-Głębokie

25 września 2012 07:49 | Aktualności

Na podstawie podpisanego porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji pomiędzy Gminą Bytnica a Nadleśnictwem Bytnica, rozpoczęła się budowa drogi gminnej Bytnica-Głębokie. Inwestycja została podzielona na 3 etapy. I etap inwestycji jest obecnie realizowany i w całości finansowany przez...

zobacz więcej


Ogłoszenie o XIX Sesji Rady Gminy Bytnica

21 września 2012 09:33 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 28 września 2012r. odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia - Sala Wiejska w Budachowie Godzina rozpoczęcia obrad - 13:00. Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

zobacz więcej