Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Projekty zrealizowane

 

 

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2007

 223.836

  220.881

Obchody 700-Lecia i Powiatowego Święta Plonów dofinansowanie z Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

19 000

16 045

„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko-wiejskie” dofinansowanie z PFRONu

23 144

23 144

Projekt „Ożywić Legendę” zrealizowany przez Gimnazjum z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy

77 020

77 020

„Dziś defaworyzowanie jutro faworyci” zrealizowany przez Szkołę Podstawową z Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy

 81 775

81 775

„Szkolna Akademia Kultury”  zrealizowany przez Zespół Edukacyjny w Budachowie

 22 897

22 897

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2008

 608.029

  556.209

„UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy miejsko-wiejskie” dofinansowanie z PFRON na zakup autobusu

167 190

150 000

Projekt „Hura - idę do przedszkola” projekt zakłada prowadzenie Zespołu Przedszkolnego

49 076

43 076

„Szkoła równych szans” - Zespół Edukacyjny w Bytnicy przystąpił do projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

60 000

60 000

„Nasza Wieś – Wiejskie Ekocentrum Rekreacji i Sportu” projekt dofinansowany z funduszy UE  W ramach projektu zmodernizowano i wyremontowano świetlicę wiejską w Budachowie oraz utworzono Centrum Rekreacyjno-Sportowe.

83 431

66 233

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Bytnica” projekt zrealizowany w ramach srodków z Europejskiego Funduszu Społecznego

34 510

30 500

„Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” realizowany przy współfinansowaniu z  Europejskiego Funduszu Społecznego w Bytnicy i Budachowie

200 000  

200 000

Monitoring wizyjny w Szkole w Bytnicy

13 822

6 400

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2009

671.706

 202.006

„Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

36 006

36 006

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Bytnica” projekt zrealizowany w ramach środków z EFS

73 700

66.000

projekt „Hura - idę do przedszkola” projekt zakłada prowadzenie Zespołu Przedszkolnego – II etap

62 000

50 000

Remont hydroforni w Budachowie

50 000

50 000

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy (I etap)

290 000

6 lat okres spłaty

Remont w przedszkolu w Budachowie

20 000

 -

Zakup sprzętu do odśnieżania dróg

160 000

 -

 

Remont hydroforni w Budachowie

remont_hydroforni_w_budachowie.jpg [250x188] remont_hydroforni_w_budachowie2.jpg [250x188]

 

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2010

1 646 100

770 971

Remont dachu w przedszkolu w Bytnicy 2010

70 000

0

Remont drogi powiatowej nr 1158 F na odcinku przebiegającym przez miejscowość Bytnica  (zadanie Powiatu – koszt całkowity 511 500 zł).

100 000

-

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Budachowie I etap

300 000

300 000

Wdrażanie e-urządu

18 476

0

Wymiana urządzeń na placach zabaw w szkołach podstawowych w Bytnicy i Budachowie

40 000

0

Budachowski festyn Ruskich pierogów w ramach środków z PROW

13 355

9348

Organizacja XVI Festynu Święta Pieczonego Ziemniaka oraz IV Samorządowych Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego w Grzybobraniu w ramach środków z PROW

9 304

6513

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dobrosułowie (etap II) wraz z zagospodarowaniem placu w ramach środków z PROW

404 123

211 000

Festiwal Kultury Łowieckiej Euroregion

61 057

51 900

Elewacja Przedszkola

60 000

0

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Bytnica” projekt zrealizowany w ramach środków z EFS

88 000

78 760

Remont sali gimnastycznej oraz biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica – Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa

307 899

38 950

Projekt „Hura - idę do przedszkola” projekt zakłada prowadzenie Zespołu Przedszkolnego – III etap na lata 2010-2011 – dofinansowanie z EFS

62 000

50 000

Remont i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy i filii w Budachowie – dofinansowanie z MKiDN

31 000

24 500

Zakup ciągnika dla ZGK

71 126

-

Wdrożenie systemu powiadamiania smsowego

9 760

-


Remont i wyposażenie biblioteki gminnej w miejscowości Bytnica i filii w Budachowie oraz remont sali gimnastycznej w Bytnicy

biblw_bytnicy_przed_remontem.jpg [250x188] biblw_bytnicy_przed_remontem2.jpg [250x188]

bibl_po_remoncie.jpg [250x188] biblpo_remoncie1.jpg [250x188]

 remont_bibliteki_i_sali_gimnastycznej.jpg [250x188] remont_bibliteki_i_sali_gimnastycznej2.jpg [250x188]

 

Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Dobrosułowie

 swietlica_wiejska_w_dobrosulowie_po_remoncie1.jpg [250x188] swietlica_wiejska_w_dobrosulowie_po_remoncie.jpg [250x188]

remont_swietlicy_w_dobrosulowie2.jpg [250x167]

 

Remont przedszkola w Bytnicy

remont_przedszkola_w_bytnicy.jpg [250x167] remont_przedszkola_w_bytnicy2.jpg [250x167]

 

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2011

220.462

144.824

Budowa placów zabaw w Bytnicy, Budachowie, Drzewicy i Gryżynie – dofinansowanie LEADER

64 000

36 500

Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie – dofinansowanie LEADER

23 652

13 460

Wyposażenie kuchni w szkole w Bytnicy

10 947

-

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewicy – dofinansowanie LEADER

20 512

11 673

Festiwal Kultury Łowieckiej w Bytnicy – dofinansowanie Euroregion

51 854

38 891

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Bytnica” projekt zrealizowany w ramach środków z EFS

49 497

44 300

 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drzewicy

 wyposazenie_swietlicy_wiejskiej_w_drzewicy.jpg [250x188] wyposazenie_swietlicy_wiejskiej_w_drzewicy2.jpg [250x188]

 

Budowa placów zabaw w Bytnicy, Budachowie, Drzewicy i Gryżynie

 

plac_zabaw_w_bytnicy.jpg [250x188] plac_zabaw_w_drzewicy.jpg [250x188]

plac_zabaw_w_drzewicy_2.jpg [250x188] plac_zabaw_w_gryzynie.jpg [250x188] 

 

Nazwa projektu

Ogólne koszty

Kwota dofinansowania

Rok 2012

4 096 293

2 881 717

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budachów oraz budowa rurociągu tłocznego przesyłowego z m. Budachów oraz m. Głębokie do oczyszczalni ścieków w Bytnicy”  

2 072 693

1 261 220

Centrum Kultury w Bytnicy

609 000

371 000

Zakup i montaż wiat przystankowych w Gminie

24 543

16 961

V Festiwal Kultury Łowieckiej

50 057

32 536

Zakup i montaż zbiornika do uzdatniania wody w Budachowie i Bytnicy

120 000

-

Budowa chodnika przy szkole w Bytnicy

20 000

-

Budowa drogi gminnej Bytnica-Głębokie I etap     

1 200 000

1 200 000

 

 

lp

Nazwa projektu

Ogólne Koszty

Kwota dofinansowanie

 

ROK 2013

1.421.087

538 302

1

Budowa kanalizacji i wodociągu w m. Bytnica- „Tartak”

343 172

204 917

2

Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Bytnicy

84 870

58 650

3

Budowa placu zabaw w Strudze

19 889

12 935

4

Budowa drogi Bytnica – Głębokie II etap

510 000

255 000

5

Modernizacja byłego posterunku w Bytnicy na Biura OPS

93 938

-

6

Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Bytnicy

140 166

-

7

Remont i adaptacja pomieszczeń OPS na 4 mieszkania socjalne

55 801

-

8

Przygotowanie wydawalni posiłków w Przedszkolu w Budachowie

15 000

-

9

Plac 700-lecia Bytnicy

18 000

6 800

10

Modernizacja kuchni w szkole w Bytnicy

47 500

-

11

Budowa 4 lamp solarnych

35.560

-

12

Dostawa i montaż kotła c.o. w budynku po szkole w Budachowie

26.700

-

13

Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z barierkami do GCK w Bytnicy

12.116

-

14

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego i monitoringu w GCK w Bytnicy

9.619

-

15

Zakup laptopów do szkoły

104.755

-

 

 

lp

Nazwa projektu

Wartość zadania

Dofinansowanie

 

Rok 2014

1 615 724

924 196

1

Remont Świetlicy Wiejskiej w Bytnicy

414 936

269 876    PROW

2

Remont świetlicy Wiejskiej w Drzewicy

135 658

88 232     PROW

3

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z przepompowniami ścieków

299 013

169 200     PROW

4

Modernizacja boiska piłkarskiego  I etap (Przebudowa murawy boiska, deszczownia i ogrodzenie) 

215 159

100 000 PROW + 71 000 Ministerstwo Sportu

5

Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Strudze

30 400

19 770  PROW

6

Boisko do piłki plażowej

12 000

6000 Urząd Marszałkowski

7

Budowa chodnika w Budachowie

32 332

-

8

Remont Remizy OSP w Budachowie

23 787

-

9

Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej w strudze

200 000

-

10

Wykonanie 3 przecisków kanalizacyjnych pod drogami powiatowymi w Budachowie

12 915

-

11

Projekt euroregionalny – „Łowiectwo – między naturą a kulturą”

134 957

114 712

Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr

12

Organizacja XX Festynu Święta Pieczonego Ziemniaka

17 413

11 325

PROW

13

Aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w Gminie Bytnica

87 154

74 081

Europejski Fundusz Społeczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa inwestycji

Koszt ogólny

Dofinansowanie

Rok 2015

635 456,80

219 300,00

Wyposażenie sal przedszkolnych w Bytnicy

15862,33

-

Budowa altany rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w ramach rewitalizacji placu wiejskiego w Gryżynie dz. nr 94/6

53080,08

24000  PROW

Budowa deptaku od Placu Zabaw do Cmentarza wraz z oświetleniem parkowym, ławkami i koszami na śmieci w Bytnicy       

283327,46

180000    PO RYBY

Zakup wiat przystankowych, utwardzenia terenu, el. Małej architektury

20238,26

-

Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego do budowy drogi powiatowej Struga - Bytnica

150000,00

-

Dotacja dla ZGK na zakup ciągnika

60000,00

-

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dobrosułów

12455,65

-

Adaptacja pomieszczeń na dwie pierwsze klasy  wraz z wyposażeniem w ZE w Bytnicy

22492,98

-

Zakup komputerów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bytnicy

18000,00

15300 Kraszewski. Komputery dla bibliotek.

Nazwa inwestycji

Koszt ogólny

Dofinansowanie

Rok 2016

163 448,90

10 000

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Bytnicy

60000

10000 OSP Bytnica

Zakup wiat na boisko sportowe w Budachowie

8450,00

-

Rozbudowa monitoringu w ZE w Bytnicy

7600,79

-

Budowie ogrodzenia przy ZE w Bytnicy

12562,60

-

Wymiana rynien na budynku ZE w Bytnicy

27254,00

-

Zakup wiaty przystankowej przy ZE w Bytnicy

8293,03

-

Zakup drzwi wejściowych do budynku ZE w Bytnicy

6388,50

-

Zakup mebli do klas ZE w Bytnicy

21430,00

-

Wymiana rozdzielni głównej w budynku ZE w Bytnicy

5408,21

--

Wyposażenie kuchni szkolnej ZE w Bytnicy

6061,81

-

Nazwa inwestycji

Koszt ogólny

Dofinansowanie

Rok 2017-2018

964 272,01

254 192,28

Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Budachowie

147600,00

10000 Nadleśnictwo Bytnica

Utworzenie archiwum przy Urzędzie Gminy w Bytnicy

39346,19

-

Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Bytnicy

7000,00

-

Dotacja na zakup wentylatora oddymiającego dla OSP w Budachowie

5000,00

-

Wymiana rynien na budynku ZE w Bytnicy

7000,00

-

Remont sanitariatów dla dziewcząt w budynku ZE w Bytnicy

87909,32

-

Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku przedszkola w Bytnicy

14268,00

-

Przyłącze wodociągowe do budynku wielorodzinnego w miejscowości Szklarka

147846,00

-

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy remizie w Bytnicy

7420,05

-

Projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia w Zespole Edukacyjnym w Bytnicy

138600,00

131670 RPO/EFS

Kompleksowe wyposażenie przychodni lekarskiej w Bytnicy w meble i sprzęt medyczny

12000,00

-

Realizacja programu dotacji na  usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bytnica - lata 2015-2018

122522,28

122522,28 WFOŚ

Przeprowadzenie konserwacji oświetlenia drogowego - lata 2015-2018

227760,17

-