Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Perspektywy Gminy

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Bytnica - w trakcie aktualizacji. Wkrótce zostanie udostepniony link.