Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Infrastruktura

Zaopatrzenie w wodę:

Miejscowości zwodociągowane; Bytnica, Budachów, Grabin, Dobrosułów, Drzewica, Głębokie, Gryżyna. Każda stacja posiada dwa ujęcia zapewniające bezawaryjne dostawy wody z sieci. Hydrofornia w Dobrosułowie i w Budachowie jest w pełni zautomatyzowana.

Łącznie sieć wodociągowa obsługuje 695 gospodarstw (sieć gminy i zakładowa).

Obecnie wskaźnik zwodociągowania wynosi 85%.

Gminną siecią wodociągową nie jest objęta wieś Struga oraz część Gryżyny.


Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

Miejscowości skanalizowane: Bytnica, Budachów, Głębokie

Oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna znajdująca się w Bytnicy posiada dobową wydajność około 260 m3.

Wydajność oczyszczalni jest przewidziana na przyjęcie ścieków z całej gminy.

Oczyszczalnia nie jest przystosowana do przyjmowania dużej ilości ścieków dowożonych.


Infrastruktura drogowa:

Drogi gminne

Łącznie długość dróg gminnych wynosi 99,955 km, w tym drogi gminne o nawierzchni bitumicznej 7,6 km. W większości (poza drogami o nawierzchni bitumicznej) drogi są w złym stanie technicznym (nieprzejezdne).

Drogi powiatowe

Droga powiatowa nr 1132F Osiecznica-Budachów

Droga powiatowa nr 1157F Krosno Odrz.-Bytnica-Węgrzynice

Droga powiatowa nr 1158F Drzeniów-Trzebiechów-Budachów-Bytnica-Grabin-Podła Góra-Przetocznica

Droga powiatowa nr 1160F Maszewo-Lubogoszcz-Skórzyn-Budachów (stacja kolejowa)

Droga powiatowa nr 1166F Budachów-Dobrosułów-Toporów

Droga powiatowa nr 1169F st.kol. Bytnica – do dr. pow. nr 1157F

Drogi wojewódzkie

Droga wojewódzka nr 138 Muszkowo-Sulęcin-Torzym-Gubin

Linie kolejowe

Linia kolejowa nr 273 Głogów – Zielona Góra – Rzepin – Dolna Odra