Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Projekty przygotowywane


Pilne zadania jakie będziemy przygotowywać na kolejne lata.

 1. Wykonanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem środkowym w Bytnicy.
 2. Grabin. Budowa stacji uzdatniania wody.
 3. Dobrosułów. Budowa nowej studni głębinowej.
 4. Gryżyna. Modernizacja stacja uzdatniania wody. Rozbudowa sieci wodociągowej.
 5. Szklarka. Doprowadzenie kanalizacji i wody ze Szklarki Radnickiej.
 6. Kanalizacja wsi Drzewica.
 7. Przydomowe oczyszczalnie ścieków w pozostałych wsiach.
 8. Modernizacja sieci wodociągowej w Budachowie.
 9. Remont kapitalny Pałacu (Szkoły w Bytnicy). Obecnie wykonaną mamy ekspertyzę konserwatorską. (Zadanie ok. 3 mln zł)
 10. Modernizacja budynku urzędu gminy.
 11. Remonty nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.
 12. Remont drogi Dobrosułów – Pliszka.
 13. Remont drogi Gryżyna – Kosobudz.
 14. Droga Bytnica – Tartak (+ wydzielenie drogi z lasu dla mieszkańców osiedla przy Hamarze).
 15. III etap rozbudowy świetlicy wiejskiej w Dobrosułowie.
 16. Modernizacja budynku po byłej szkole w Budachowie.
 17. Doposażenie jednostek OSP w samochody bojowe.