Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Biblioteka Publiczna w Bytnicy

 Gminna Biblioteka Publiczna

 66-630 Bytnica 60

 Te./fax 68 391 57 31

 e-mail bibliotekabytnica@op.pl

Godziny otwarcia

 Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

 

Biblioteka Publiczna w Budachowie - Filia

 Tel. 68 391 53 74

 e-mail bibliotekabudachow@op.pl

 Godziny otwarcia

Od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 18.00

Piątek od 9.00 do17.00

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bytnicy od 2006r jest instytucją kultury. Terenem działania obejmuje całą gminę Bytnica, posiada filę w Budachowie.

Księgozbiór biblioteki liczy 17.434 woluminów.

 

Do podstawowych zadań biblioteki należy :

- zakup, gromadzenie, opracowanie, wypożyczanie i ochrona zbiorów

- prowadzenie działalności informacyjnej o zbiorach

- współpraca z biblioteką powiatową i wojewódzką

- obsługa czytelników

 

W 2009r dzięki dofinansowaniu z programu „Infrastruktura Bibliotek” przeprowadzony został całkowity remont lokali bibliotecznych.

 

Działalność kulturalna bibliotek :

- konkursy literackie i plastyczne

- akcje czytelnicze

- wieczory poezji

- Dzień Matki, Dzień Dziecka. Mikołajki

- organizacja teatrzyków dla dzieci

- spotkania autorskie

- wykonywanie tematycznych gazetek i wystawek

 

Biblioteka bierze udział w programach i akcjach:

- „Orange dla Bibliotek”

-„Biblioteka Plus”

- „Program Rozwoju Bibliotek”

- „Cała Polska Czyta Dzieciom”

- „Biblioteka Miejscem Bezpiecznego Internet

Inspektor Ochrony Danych
Kinga Zduńska
e-mail: inspektor@cbi24.pl
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 

Klauzula informacyjna -przesłanka umowy

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa-