Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Galeria

Rykowisko na Łąkach Dobrosułowskich. Zdjęcia autorstwa Grzegorza Sawko wykonane w latach 2008 i 2010

Ilość zdjęć: 18