Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

25 października 2018 14:40 | Aktualności

Komunikaty w sprawie braku przydatności wody do spożycia wodociąg Bytnica przy Nadleśnictwie, Gryżyna i GrabinKOMUNIKAT

w sprawie braku przydatności do spożycia wody z wodociągu publicznego w m. Grabin

 

W dniu 25.10.2018r w godz. ZGK Bytnica otrzymał wyniki badań wody pitnej po badaniach laboratoryjnych w której stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne.

Prosimy o dostosowanie się do zaleceń zawartych w Komunikacie PSS-E w Krośnie Odrz.

 

W celu uzyskania szybkiej i skutecznej dezynsekcji po zastosowaniu środka dezynsekującego niezbędne będzie przepłukiwanie sieci wodociągowej. ( można korzystać z sanitariatów)

 

Wodę do celów spożywczych ( po przegotowaniu) można pobierać z beczkowozu podstawionego na placu obok kościoła.


KOMUNIKAT

 

w sprawie braku przydatności do spożycia wody z wodociągu lokalnego, zaopatrującego budynki nr 158,159,160 w m. Bytnica

 

 

 

W dniu 25.10.2018r w godz. ZGK Bytnica otrzymał wyniki badań wody pitnej po badaniach laboratoryjnych w której stwierdzono zanieczyszczenie bakteriologiczne.

 

Prosimy o dostosowanie się do zaleceń zawartych w Komunikacie PSS-E w Krośnie Odrz.

 

W celu uzyskania szybkiej i skutecznej dezynsekcji po zastosowaniu środka dezynsekującego niezbędne będzie przepłukiwanie sieci wodociągowej. ( można korzystać z sanitariatów)

Wodę do celów spożywczych ( po przegotowaniu) można pobierać w beczkowozie na terenie posesji, oraz zaworu czerpalnego zamontowanego na hydrancie p.poż.


KOMUNIKAT - INFORMACJA

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy informuje , że wodzie pitnej pobranej do badan laboratoryjnych w dniu 23.10.2018r z wodociągu publicznego w m. Gryżyna stwierdzono obecność bakterii z grupy coli. ( 3 jt w 100 ml).

 

W związku z powyższym prosimy o korzystanie wody zgodnie z Komunikatem PSS - E w Krośnie Odrzańskim.


                                                                          p.o. Kierownika ZGK

                                                                          /-/ Mieczysław Pilecki 

Artykuł przeczytano: 571 razy WydrukujDo góry