Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

13 listopada 2018 15:10 | Aktualności

Informacja o I sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 22 listopad 2018r.

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 22 listopada 2018r. odbędzie się I sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 11:00.    

 

 

Porządek obrad I sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

1.         Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.

2.         Otwarcie sesji.

3.         Ślubowanie Radnych

4.         Uchwalenie porządku obrad.

5.         Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

6.         Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

7.         Ślubowanie Wójta Gminy Bytnica

8.         Sprawy różne.

a)         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bytnicy

b)         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Bytnicy

c)         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Bytnicy

d)         Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Samorządowej Rady Gminy w Bytnicy

e)         Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Bytnica do zgromadzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA–NYSA- BÓBR”

f)          Interpelacje i zapytania Radnych

9.         Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 

 Zapraszamy.

 

 

Artykuł przeczytano: 701 razy WydrukujDo góry