Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

24 października 2018 12:44 | Aktualności

Informacja o XXX sesji Rady Gminy Bytnica

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

31 października 2018r. odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00.    

 

Porządek obrad XXX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

1.         Otwarcie XXX  sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad XXX sesji.

3.         Przyjęcie protokołu  z XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

4.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady

6.         Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

7.         Podsumowanie finansowe kadencji w szczególności dochody, wydatki oraz saldo konta i inne.

8.         Interpelacje i  zapytania Radnych

9.         Sprawy różne

10.       Zakończenie XXX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 


 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 517 razy WydrukujDo góry