Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

23 listopada 2018 12:18 | Aktualności

Informacja o II sesji Rady Gminy

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

30 listopada 2018r. odbędzie się II sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00    

 

Porządek obrad II sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad II sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr I.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bytnica.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej na terenie Gminy Bytnica
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bytnica
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Gminy Bytnica i przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bytnica.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 


 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 457 razy WydrukujDo góry