Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

25 czerwca 2020 12:47 | Aktualności

Informacja dot. obostrzeń sanitarnych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja

Z uwagi na pandemię COVID -19 wybory odbywające 28 czerwca 2020 r. będą przeprowadzone w reżimie sanitarnym. Podczas głosowania członkowie OKW będą wyposażeni w jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice. Lokale wyborcze będą wietrzone co najmniej raz na godzinę przez minimum 10 minut.

W lokalu wyborczym będzie mógł przebywać jeden głosujący na 4 metry kwadratowe, nie będzie w nim stołów pokrytych suknem ani żadnym innym wchłanianym materiałem. Po wejściu do lokalu wyborca będzie musiał zdezynfekować ręce.

W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym brakuje informacji na temat używania długopisów służących do wypełnienia kuponów wyborczych, dlatego prosimy, aby każdy wyborca wziął ze sobą swój długopis lub pióro oraz przyszedł na głosowanie w maseczce ochronnej.

Z powodu wprowadzenia obostrzenia dystansu między wyborcami przed lokalami wyborczymi mogą tworzyć się kolejki. W takiej sytuacji prosimy o wyrozumiałość i zachowanie bezpiecznej odległości oraz innych środków ostrożności również przed lokalem wyborczym.

                                                                                    

                                                                        Wójt Gminy Bytnica

                                                                        /-/ Sebastian Bartczak

 

Artykuł przeczytano: 333 razy WydrukujDo góry