Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

22 czerwca 2020 15:13 | Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody Głębokie

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 22 czerwca 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Głębokiem, zaopatrującego w wodę miejscowość Głębokie – woda nadaje się do picia i potrzeby gospodarcze.

Artykuł przeczytano: 313 razy WydrukujDo góry