Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

04 czerwca 2020 13:25 | Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Budachów i Drzewica

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 04 czerwca 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Budachowie, zaopatrującego w wodę miejscowości Budachów i Drzewica – woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Artykuł przeczytano: 292 razy WydrukujDo góry