Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

28 lutego 2018 11:41 | Aktualności

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA MIEJSCOWOŚCI

 

ZGŁASZANIE AWARII OŚWIETLENIA MIEJSCOWOŚCI

Z uwagi na powtarzające się problemy z dokonywanymi naprawami oświetlenia drogowego polegającymi na braku możliwości identyfikacji rodzaju i miejsca dokonanych napraw niezbędne jest wprowadzenie następujących zasad - procedur w zakresie zgłaszania awarii oświetlenia drogowego:

 

1. Wszystkie zgłoszenia awarii będą realizowane wyłącznie przez pracownika Urzędu Gminy w Bytnicy poprzez platformę zgłoszeniową. Nie będzie możliwe zgłaszanie telefoniczne przez mieszkańców awarii oświetlenia do firmy zajmującej się konserwacją.

2. Każdy mieszkaniec może samodzielnie zgłosić awarię kontaktując się z pracownikiem Urzędu pod numerem telefonu 68 391 8709 lub mailem sekretariat@bytnica.pl

 

3. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- miejsce awarii – miejscowość, dokładna identyfikacja miejsca np. przy budynku nr…

- rodzaj awarii - np. oprawa nie świeci, zapala się i gaśnie itp.

- numer słupa - w celu późniejszej lokalizacji dokonanych napraw.

 

Wszystkie awarie są na bieżąco zgłaszane bezpośrednio po uzyskanej informacji od mieszkańców do firmy świadczącej gminie usługę konserwacji oświetlenia. Gmina uzyskuje informacje w zakresie zrealizowanych napraw, dlatego w przypadku wystąpienia kolejnych awarii na tym samym słupie będzie możliwe zgłaszanie reklamacji. Ma to ogromne znaczenie w egzekwowaniu jakości świadczonych usług konserwacji oświetlenia i minimalizacji kosztów.

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                          /-/ Leszek Olgrzymek

Artykuł przeczytano: 603 razy WydrukujDo góry