Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

22 lutego 2018 10:12 | Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Bytnica

Komunikat Wójta Gminy Bytnica

 

Komunikat!

 

Wójt Gminy Bytnica zawiadamia, że w wyniku badań wody z dnia 20.02.2018r. i decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie Odrz. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu wiejskim w miejscowości Dobrosułów.

Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni głębinowej oraz zbiornika wody pitnej). Po oczyszczeniu zlecone zostanie powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się z cysterny stojącej przy budynku świetlicy wiejskiej w godzinach od 11:00 do 18:00. Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń.

                                                                            Wójt Gminy Bytnica

                                                                          /-/ Leszek Olgrzymek

 

Artykuł przeczytano: 1393 razy WydrukujDo góry