Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

01 marca 2018 09:55 | Aktualności

Woda w Dobrosułowie już zdatna do spożycia.

K O M U N I K A T

Informujemy, iż badanie próbki wody pobranej w dniu 26.02.2018r. z wodociągu wiejskiego w Dobrosułowie, nie wykazało już skażenia bakterią z grupy coli.

W związku z powyższym Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim pismem nr NS-HK-530-II-19-11/2018  stwierdziła przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Artykuł przeczytano: 407 razy WydrukujDo góry