Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Organizacje pozarządowe

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi"

23 września 2013 09:51 | Organizacje pozarządowe

Zapraszam Państwa do czynnego udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

zobacz więcej

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi"

23 maja 2013 22:48 | Organizacje pozarządowe

S P R A W O Z D A N I E z realizacji „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536z późn....

zobacz więcej


Rejestr organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytnica:

23 maja 2013 22:44 | Organizacje pozarządowe

Rejestr organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytnica: Lp. Nazwa Data rejestracji w KRS Przedstawiciel

zobacz więcej