Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

25 września 2012 07:49 | Aktualności

Rozpoczęła się budowa drogi gminnej Bytnica-Głębokie

Na podstawie podpisanego porozumienia o wspólnej realizacji inwestycji pomiędzy Gminą Bytnica a Nadleśnictwem Bytnica, rozpoczęła się budowa drogi gminnej Bytnica-Głębokie. Inwestycja została podzielona na 3 etapy. I etap inwestycji jest obecnie realizowany i w całości finansowany przez Nadleśnictwo Bytnica.  Zakres I etapu obejmuje: Wykonanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Głębokie, wykonanie na całym odcinku drogi Bytnica-Głębokie tj. podbudowy z kruszywa oraz osadzenie krawężników drogowych w miejscowościach Bytnica i Głębokie. Dzięki zrealizowaniu I etapu przez Nadleśnictwo Bytnica będzie możliwa realizacja kolejnych etapów przez Gminę Bytnica. Termin zakończenia I etapu został zaplanowany na koniec listopada br.  W II etapie przewiduje się położenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego  w miejscowości Bytnica i Głębokie oraz wykonanie chodników oraz zjazdów do posesji w miejscowościach Bytnica i Głębokie. W III etapie zostanie położony asfalt między miejscowościami Bytnica-Głębokie. 

Obecnie gmina Bytnica składa wniosek o dofinansowanie na realizację II etapu w ramach „PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ”, dzięki któremu będzie możliwe uzyskanie wsparcia w wysokości 30% całkowitych kosztów inwestycji.

 sam_1085.jpg

sam_1094.jpg

Artykuł przeczytano: 3363 razy WydrukujDo góry