Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

21 września 2012 09:33 | Aktualności

Ogłoszenie o XIX Sesji Rady Gminy Bytnica

Ogłoszenie

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

28 września 2012r. odbędzie się XIX sesja Rady Gminy

Bytnica.

Miejsce posiedzenia - Sala Wiejska w Budachowie Godzina rozpoczęcia obrad - 13:00.

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie porządku obrad XIX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy.
  1. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady
  3. Informacja Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na temat przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Bytnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok
  7. Interpelacje i zapytania Radnych
  8. Odpowiedzi na interpelacje pisemne złożone na poprzedniej sesji.
  9. Sprawy różne
  10. Zakończenie XIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 1944 razy WydrukujDo góry