Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

26 lipca 2012 11:56 | Aktualności

Gmina pozyskała środki z PROW na budowę kanalizacji!

20. lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Wójt Gminy oraz Marszałek Województwa Lubuskiego podpisali umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Bytnica”.  Inwestycja zostanie dofinansowana w 75% z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

                Celem inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz  budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bytnica – Tartak.

               Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie wykonawcy inwestycji. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano w okresie jesiennym br.

Artykuł przeczytano: 2062 razy WydrukujDo góry