Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

15 czerwca 2020 13:55 | Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Bytnica dot. wody w m. Głębokie

Komunikat Wójta Gminy Bytnica

 

Komunikat!

 Wójt Gminy Bytnica zawiadamia, że w wyniku badań wody z dnia 15.06.2020r. i decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie Odrz. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu wiejskim w miejscowości Głębokie.

Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów sanitarnych. Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie i odkażanie studni głębinowej). Po oczyszczeniu zlecone zostanie powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się z cysterny stojącej przed budynkiem numer 3. Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na tablicach ogłoszeń.

 

                                                               Wójt Gminy Bytnica

                                                               /-/Sebastian Bartczak

                                                                     

Artykuł przeczytano: 236 razy WydrukujDo góry