Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

10 stycznia 2020 13:25 | Aktualności

Rekrutacja 2020/2021

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określił zarządzeniem nr 0050.2.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.3.2020 z dnia 10 stycznia 2020r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2020/2021.

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica jako Organ prowadzący publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową zachowując termin do końca stycznia, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

 

Artykuł przeczytano: 495 razy WydrukujDo góry