Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

20 grudnia 2019 22:53 | Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Międzygminny Związek Gospodarki                                                                Krosno Odrzańskie, 02.12.2019 r.

Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”                                               

ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie

NIP 926-167-08-62, REGON 081087392                                       

tel. 68 888 66 10

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra-Nysa-Bóbr” informuje, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach art. 6 c ust. 1-2 (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.), że od 1 stycznia 2020 r. na mocy uchwały 19/2019 Zgromadzenia MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr”  z dnia 29 listopada 2019 r., MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” nie obejmuje swoją działalnością nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (tj. szkoły, przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.).

            Wszystkie nieruchomości niezamieszkałe od 1 stycznia 2020 r. zobowiązane są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie MZGOK (załącznik nr 1).  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2).

            Zarząd Związku, na podstawie art. 9 u w/w ustawy kontrolować będzie wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie MZGOK w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych pod rygorem kary grzywny. W związku z powyższym,  jeżeli nie  wszyscy przedsiębiorcy zawarli takie umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni złożyć do siedziby MZGOK nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazując liczbę mieszkańców oraz liczbę pojemników na jednej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku nieruchomości mieszanej stanowi sumę dwóch opłat. Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

            W związku z powyższym na mocy uchwały 19/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wszelkie deklaracje złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych do MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” z dniem 1 stycznia 2020 r. przestaną obowiązywać.

            W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji są pracownicy MZGOK ,,Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pionierów 44, tel. 68 888 66 10.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Artykuł przeczytano: 626 razy WydrukujDo góry