Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

05 kwietnia 2019 14:14 | Aktualności

informacja dot. wody pitnej w wodociągu w Bytnicy

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, informuje, że w wodzie pitnej pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 02.04.2019r. z wodociągu publicznego w m. Bytnica stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22o C w 1ml wody.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie wody zgodnie z Komunikatem PSSE w Krośnie Odrzańskim z dnia 05.04.2019r.

W dniu 09.04.2019r. woda ponownie zostanie pobrana do badania laboratoryjnego.

                                

 

                                                                                                                po. Kierownika ZGK

                                                                                                                /-/ Mieczysław Pilecki

Artykuł przeczytano: 345 razy WydrukujDo góry