Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

03 kwietnia 2019 08:15 | Aktualności

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem
Naukowym Scholar ogłosiła XI edycję konkursu "Polska wieś - dziedzictwo i
przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds.
UNESCO.
 
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z
obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej
debaty na temat polskiej wsi.
 
W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:
 
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne
nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie
inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące
inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne
zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace
ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 
 
 
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące
oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań,
napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
 
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się
opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w
wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w
postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
 
TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2019 R.
 
Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie
internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku
w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza
19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695116110; 22 864 03
90. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i
laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na
 
 
 

Artykuł przeczytano: 175 razy WydrukujDo góry