Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

22 marca 2019 13:03 | Aktualności

Informacja o V sesji Rady Gminy Bytnica dnia 25 marca 2019r. godz. 15:00

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

25 marca 2019r. odbędzie się V sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00    

 

Porządek obrad V sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad V sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr IV.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy regionalnego centrum przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Bytnicy
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytnica w 2019 roku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Gminy Bytnica w sprawie obowiązującego w Polsce systemu ubezpieczeń upraw i zwierząt gospodarskich oraz potrzeby powrotu do obowiązkowych powszechnych ubezpieczeń rolniczych.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie obrad V sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 218 razy WydrukujDo góry