Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

05 lutego 2019 13:35 | Aktualności

Zachęcamy do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz Gminy Bytnica

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że nie obowiązuje nas miejsce zameldowania, lecz miejsce, w którym mieszkamy. Nie trzeba przy tym składać w Urzędzie Skarbowym dodatkowego formularza ZAP-3. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji PIT np. PIT 37 czy PIT 28 wpisać swój aktualny adres.

Dzięki pieniądzom z podatku PIT można inwestować w infrastrukturę, ochronę środowiska, oświatę czy bezpieczeństwo. 

Warto dodać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda – chociażby w razie ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do urzędu trzeba stawić się osobiście.

Artykuł przeczytano: 277 razy WydrukujDo góry