Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

15 stycznia 2019 14:23 | Aktualności

Strażacy z Bytnicy i Budachowa otrzymali nowy sprzęt.

W dniu 8 stycznia 2019r. w Centrum Kultury w Bytnicy odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z Bytnicy i Budachowa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB – Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Gmina Bytnica otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 36200,00 zł, na którą składała się otrzymana dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 35838,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 362,00 zł.

W spotkaniu uczestniczyli:


Wójt Gminy Bytnica - Sebastian Bartczak

Komendant Powiatowego PSP - Bryg. Andrzej Kaźmierak

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP - Leszek Olgrzymek

Przewodniczący Rady Gminy - Tomasz Kotlarz


oraz druhowie:

OSP Budachów,

Bogdan Spychała

Łukasz Szofer


OSP Bytnica

Wojciech Gębka

Przemysław Brzozowski

Patryk Szturo


Dla poszczególnych jednostek OSP zakupiono:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Budachowie:

            a) agregat prądotwórczy EC 3600 GV

            b) Defibrylator Philips HeartStart FRx

            c) Parawan ochronny GT 030 161

            d) Zestaw ratownictwa medycznego PSP R1

            e) Latarka kątowa Intrant XPR 5568 RX

o łącznej wartości: 15.350,00

 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bytnicy:

            a) Parawan ochronny GT 030 161

            b) Deska ortopedyczna Iron Duck Ultra Vue 16''

            c) Zestaw oświetleniowy LED Peli 9490 RALS

            d) Piła do szyb klejonych SawCut

            e) Detektor napięcia AC Hot Stick 

            f) Latarka Vulcan LED L-44753

            g) Butla stalowa 6L/300 bar

            h) Zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych V12 i V18 z osprzętem

o łącznej wartości: 20.850,00

 

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia gminie Bytnica realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logiem Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości

Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt techniczny i medyczny umożliwi skuteczne prowadzenie działań ratowniczych w zakresie udzielania pierwszej, szybkiej i profesjonalnej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, jak również wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy Bytnica.

Jednym z punktów spotkania były także oficjalne podziękowania za wieloletnią współprace dla  Leszeka Olgrzymka – Wójta Gminy Bytnica trzech poprzednich kadencji, który pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP.

Artykuł przeczytano: 446 razy WydrukujDo góry