Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

Informacja w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia - ujęcie przy Nadleśnictwie Bytnica

08 sierpnia 2019 13:46 | Aktualności

Informacja Wójta Gminy Bytnica Wójt Gminy Bytnica zamieszcza komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrz. z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z publicznego ujęcia wody zaopatrującego w wodę osiedle mieszkaniowe przy...

zobacz więcej

Komunikat dla mieszkańców gminy Bytnica o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

30 lipca 2019 09:49 | Aktualności

Szanowni mieszkańcy W dniach od 7 do 9 sierpnia 2019 roku na terenie gminy Bytnica odbędzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów z nieruchomości zamieszkałych: W dniu 7 sierpnia 2019 roku miejscowości: BYTNICA, STRUGA

zobacz więcej


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW "Bezpłatne skorzystanie z autobusu gminnego na wyjazdy do Krosna Odrzańskiego"

29 lipca 2019 08:59 | Aktualności

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Wychodząc naprzeciw prośbie mieszkańców, jak co roku w miesiącu sierpniu Gmina Bytnica umożliwi mieszkańcom bezpłatne skorzystanie z autobusu gminnego na wyjazdy do Krosna Odrzańskiego (w miarę wolnych miejsc). Z autobusu będzie można skorzystać...

zobacz więcej

Informacja o badaniach bezpłatnych realizowanych przez Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu "Daj sobie szansę - program profilaktycznych nowotworów głowy i szyi".

23 lipca 2019 09:25 | Aktualności

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu zaprosza na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programu "Daj sobie szansę-program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi". Do badań „Daj sobie szansę” zapraszone są wszystkie osoby w wieku 40-65 lat, każdy...

zobacz więcej


Obwieszczenie

12 lipca 2019 12:36 | Aktualności

Obwieszczenie Komisja Okręgowa Nr 6 w gminie Bytnica obwieszcza, że w związku z brakiem zgłoszeń kandydatów do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w okręgu wyborczym Nr 6 wybory zarządzone na dzien 28 lipca 2019r. w gminie Bytnica nie odbędą się.

zobacz więcej


Składanie wniosków w ramach rządowego programu Dobry start (300+), Świadczenia wychowawczego (500+) a także wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

03 lipca 2019 10:07 | Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy uprzejmie informuje, że od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z nowymi zasadami od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski o przyznanie...

zobacz więcej


Wnioski - SUSZA 2019

01 lipca 2019 13:30 | Aktualności

Urząd Gminy Bytnica informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy w uprawach rolnych, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do Wójta Gminy Bytnica. Oszacowania szkód dokona Komisja ds. szacowania szkód powołana przez Wojewodę Lubuskiego. Na...

zobacz więcej