Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Budachów i Drzewica

04 czerwca 2020 13:25 | Aktualności

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 04 czerwca 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Budachowie, zaopatrującego w wodę miejscowości Budachów i Drzewica – woda nadaje się do picia...

zobacz więcej

Zagrożenie pożarowe

04 czerwca 2020 13:20 | Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

zobacz więcej


Powszechny spis rolny 2020

04 czerwca 2020 11:14 | Aktualności

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Powszechny spis rolny to pełne badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane...

zobacz więcej

Zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

04 czerwca 2020 10:00 | Aktualności

Przedstawiamy zalecenia GIS dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Korzystanie z kąpielisk oraz miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 i związane z tym ryzyko infekcji dotyczy zasadniczo...

zobacz więcej


Nowy harmonogram szczepień p/w wściekliźnie

03 czerwca 2020 14:03 | Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym harmonogramem szczepień przeciwko wściekliźnie w roku 2020.

zobacz więcej

Zgłoszenie szkody łowieckiej

03 czerwca 2020 13:16 | Aktualności

Z roku na rok problem szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne, w dużej mierze przez dziki, nasila się. Na zniszczenia narażone są przede wszystkim pola i łąki położone w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. Przypominamy zatem, że zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r....

zobacz więcej


Informacja o XII sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 04.06.2020r. g. 13:00

28 maja 2020 11:04 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 4 czerwca 2020r. odbędzie się XII sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 13:00 Porządek obrad XII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie XII...

zobacz więcej

Terminy szczepień p/w wściekliźnie

26 maja 2020 12:55 | Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem szczepień przeciwko wściekliźnie w roku 2020. Przypominamy, że zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2018 poz. 1967 ze zm. ) posiadacze psów...

zobacz więcej


Zużyte jednorazowe rękawiczki i maseczki wrzucajmy do odpadów zmieszanych

25 maja 2020 11:21 | Aktualności

W związku z wystąpieniem problemu zanieczyszczenia przestrzeni miejskich przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych w czasie pandemii SARS-Cov-2, apelujemy, by nie rozrzucać zużytych maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek na trawnikach, chodnikach...

zobacz więcej

Trwają nabory do służby w Policji.

21 maja 2020 14:08 | Aktualności

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać...

zobacz więcej