Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

Działki na sprzedaż!!! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działek pod zabudowę mieszkaniową położonych na terenie Gminy Bytnica.

14 czerwca 2019 11:28 | Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą działek pod zabudowę mieszkaniową położonych na terenie Gminy Bytnica. Największą zaletą posiadanych przez gminę działek jest sąsiedztwo lasów, jezior i rzek. Teren Gminy Bytnica w blisko 80% zajmują lasy, powodując mikroklimat idealny do odpoczynku...

zobacz więcej

Zasad postępowania w czasie upałów

13 czerwca 2019 12:44 | Aktualności

W związku z panującymi upałami Państwowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania w czasie upałów załącznik1 zasady postepowania

zobacz więcej


Ogłoszenie o VII sesji Rady Gminy Bytnica 25 czerwca 2019

12 czerwca 2019 10:54 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 25 czerwca 2019r. odbędzie się VII sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00 Porządek obrad VII sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwarcie...

zobacz więcej

Informacja - 21.06.2019r. Urząd Gminy w Bytnicy nieczynny

12 czerwca 2019 09:50 | Aktualności

INFORMACJA Dnia 21.06.2019r. czyli w piątek Urząd Gminy w Bytnicy będzie nieczynny.

zobacz więcej


Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

03 czerwca 2019 13:28 | Aktualności

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023 Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.52 ze zm..), rady gmin dokonują wyboru ławników do wszystkich sądów...

zobacz więcej

Informujemy, że gmina Bytnica przystępuje do realizacji w roku 2019 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

31 maja 2019 11:59 | Aktualności

W ramach Programu Fundusz zrefunduje do 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę - do wysokości kwoty dotacji określonej w umowie. Kwota dotacji nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających...

zobacz więcej


Nabór kandydatów, chętnych do wzięcia udziału w pracach okręgowej komisji wyborczej w wyborach do Walnego Zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej.

30 maja 2019 09:47 | Aktualności

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych ogłosiła wybory do samorządu rolniczego na dzień 28 lipca 2019 r. W związku z powyższym ogłasza się nabór kandydatów, chętnych do...

zobacz więcej

Informacja o VI sesji Rady Gminy Bytnica 30 maja 2019r. godz. 15:00

29 maja 2019 13:12 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 30 maja 2019r. odbędzie się VI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00 Porządek obrad VI sesji Rady Gminy w Bytnicy.

zobacz więcej