Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Stary Las

Ciekawym miejscem zlokalizowanym nieopodal osady Łasiczyn (koło Budachowa) jest „Stary Las”, na którego terenie znajduje się 11 drzew pomnikowych. Najcenniejszym elementem powierzchniowego pomnika jest 550 letni dąb szypułkowy o wymiarach: pierśnica 6,70 mb i wysokości 25 mb. Okazały jest również 300 letni buk zwyczajny o pierśnicy 3,30 mb i 200 letnie sosny zwyczajne.

stary_las.jpg [800x600]