Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Organizacje pozarządowe

13 października 2014 11:52 | Organizacje pozarządowe

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi

 

Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 nr 234, poz. 1536 z późn. zm) na 2015rok

Artykuł przeczytano: 1767 razy WydrukujDo góry