Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

21 lipca 2020 13:23 | Aktualności

OGŁOSZENIE o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosułowie

Podaje się do publicznej wiadomości o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrosułowie. Otwarcie likwidacji zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 lipca 2020 r.

W związku z powyższym  wzywa do zgłoszenia wszelkich wierzytelności  na adres mailowy (leszek.olg@interia.pl) lub listownie na adres Dobrosułów 114, 66-630 Bytnica.

Likwidatorem ustanowiono Pana Leszek Olgrzymek.

 

 

Artykuł przeczytano: 288 razy WydrukujDo góry