Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

23 kwietnia 2020 12:12 | Aktualności

Gmina Bytnica pozyskała grant w ramach projektu Zdalna szkoła

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

 

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji.

Gmina Bytnica po złożeniu wniosku otrzymała grant w wysokości 44.993,40 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostanie zakupionych 18 laptopów na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zostanie przekazany do Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy.

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wspierania nauki uczniów w  szkole.

 

Artykuł przeczytano: 279 razy WydrukujDo góry