Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

27 marca 2020 21:18 | Aktualności

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 roku – Gmina Bytnica

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2020 roku – Gmina Bytnica

Zgodnie z pismem ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 r. Państwowej Komisji Wyborczej informujemy osoby zainteresowane o sposobie przyjmowania zgłoszeń  kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych j.n:    

Zgłoszenie może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Skan zgłoszenia, zgodnie z wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@bytnica.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30.

Dopuszcza się możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w budynku urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym (nr telefonu 683918700; 683918702; 665019187).

Wszelkie informacje można uzyskać  pod numerem telefonu: 68 3918700; 683918702; 665019187. Pytania dotyczące zgłoszeń można kierować również na adres  e-mail sekretarz@bytnica.pl  

 

 

Artykuł przeczytano: 400 razy WydrukujDo góry