Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

17 lutego 2020 14:50 | Aktualności

Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Dobrosułów

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 lutego 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dobrosułowiu, zaopatrującego w wodę miejscowości Dobrosułów – woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Artykuł przeczytano: 277 razy WydrukujDo góry