Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

04 grudnia 2019 11:16 | Aktualności

Ogłoszenie o X sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 19.12.2019r.

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

19 grudnia 2019r. odbędzie się X sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00    

 

Porządek obrad X sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

 

1.         Otwarcie X  sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad X  sesji.

3.         Przyjęcie protokołu  z IX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

4.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5.         Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

6.         Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bytnica na lata 2020–2029.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Bytnica  na 2020 rok.

8.         Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – realizacja kary w 2020r.

9.         Przedstawienie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej w dniu 29.10.2019r.

10.       Interpelacje i  zapytania Radnych

11.       Sprawy różne

12.       Zakończenie X sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 


 

 

Zapraszamy chętnych mieszkańców.

Artykuł przeczytano: 372 razy WydrukujDo góry