Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

17 kwietnia 2019 12:02 | Aktualności

Darmowe szczepienia dla dziewcząt przeciwko HPV.

Informacja dot. podpisania umowy w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Powiatu Krośnieńskiego na wspólną realizacje w 2019 roku Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”.

 

Wójt Gminy Bytnica Sebastian Bartczak podpisał umowę między Powiatem Krośnieńskim a Gminą Bytnica w sprawie udzielenia w 2019 roku przez Gminę Bytnica Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 – 2020”. Program polega na trzykrotnym podaniu  szczepionki nastolatkom w wieku 14 lat przeciwko infekcji HPV. Zgodnie z umową Gmina Bytnica udziela ze swojego budżetu Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na dofinansowanie w wysokości 50% zadania polegającego na szczepieniu przeciwko rakowi szyjki macicy 8 dziewcząt z terenu Gminy Bytnica. W roku 2019 jest to kwota 2.160zł. Gmina bierze udział w programie od 2009 roku. Obecnie jest to już druga edycja programu. Ogółem od 2009 programem zostało objętych 129 dziewczynek z Gminy Bytnica.

Artykuł przeczytano: 354 razy WydrukujDo góry