Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl ::Usuń azbest w 2019 roku

Aktualności

12 października 2018 09:29 | Aktualności

Informacja o XXIX sesji Rady Gminy Bytnica

Ogłoszenie

 

Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu

18 października 2018r. odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Bytnica.

Miejsce posiedzenia – sala wiejska  w Bytnicy

Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00.    

 

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy. 

1.         Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy.

2.         Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji.

3.         Przyjęcie protokołu  z XXVIII sesji Rady Gminy w Bytnicy.

4.         Informacja o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie.

5.         Podsumowanie kadencji 2014-2018:

1)         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2)         Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

3)         Przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

4)         Przewodniczący Komisji Praworządności, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

5)         Przewodniczący Rady Gminy

6)         Wójt Gminy Bytnica.

6.         Wystąpienia zaproszonych gości.

7.         Zakończenie XXIX sesji Rady Gminy w Bytnicy.

 

 Zapraszamy chętnych mieszkańców

Artykuł przeczytano: 375 razy WydrukujDo góry