Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

31 stycznia 2018 10:37 | Aktualności

Usuń azbest w 2018 roku.

Dotację na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, iż gmina Bytnica planuje przystąpić do Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program Azbest 2018 daje możliwość pozyskania dofinasowania (do 100%) kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Właścicieli nieruchomości na których występują wyroby zawierające azbest prosimy o składanie wniosków dotyczących chęci uczestnictwa w programie do dnia 23 lutego 2018r. w Urzędzie Gminy w Bytnicy.

Osoba odpowiedzialna: Sebastian Bartczak - 68 391 87 06

Wniosek w złączniku.

Artykuł przeczytano: 629 razy WydrukujDo góry