Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Informacje dla Mieszkańców w zw. z wystepującym zagrozeniem dot. zakażenia koronawirusem

13 marca 2020 10:51 | Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z występującym zagrożeniem dot. zakażenia koronawirusem, podajemy najważniejsze informacje dla Mieszkańców: SZKOŁY W terminie 16 – 25 marca w Zespole Edukacyjnym ( przedszkola, szkoła) zostają odwołane zajęcia. Zgodnie z przyjętą specustawą dotyczącą...

zobacz więcej


Usuń azbest w 2020 r.

13 marca 2020 09:08 | Aktualności

Informujemy, że Gminy Bytnica kontynuuje w 2020 roku zadanie „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytnica w 2020 r.” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Nabór...

zobacz więcej

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Bytnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Edukacyjnego w Bytnicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

13 marca 2020 08:56 | Aktualności

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Bytnica z dnia 12 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Edukacyjne

zobacz więcej


Infromacja dotycząca funkcjonowania kasy w Urzędzie Gminy Bytnica

12 marca 2020 12:35 | Aktualności

W związku z ryzykiem epidemiologicznym wynikającym z faktu rozprzestrzeniania sie koronawirusa od dnia 16 marca 2020r. do odwołania

zobacz więcej

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego

11 marca 2020 14:34 | Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa lubuskiego, od dnia 12 marca 2020 r. zawiesza się organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych przez podmioty prowadzące działalność...

zobacz więcej


Prośba o udział w badaniu w celu przygotowania Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Bytnica

03 marca 2020 08:34 | Aktualności

W związku z przygotowywaniem Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Bytnica zwracam się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Bytnica o udział w badaniu i wypełnienie ankiety. Link do ankiety: https://www.inte

zobacz więcej


Informacja o XI sesji Rady Gminy Bytnica w dniu 12 marca 2020r. godz. 14:00

02 marca 2020 12:06 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 12 marca 2020r. odbędzie się XI sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 14:00 Porządek obrad XI sesji Rady Gminy w Bytnicy. Otwa

zobacz więcej

KORONAWIRUS - INFORMACJA

28 lutego 2020 14:53 | Aktualności

Informujemy, że w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa COVID-19 Ministerstwo Zdrowia przygotowało informacje na ten temat, które można znaleźć w zakładce „Co musisz wiedzieć o koronawirusie”: pod adresem: https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html...

zobacz więcej