Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw

18 czerwca 2020 15:00 | Aktualności

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS~CoV-2 w Polsce.

zobacz więcej

Informacja dot. godzin otwarcia kasy w dniach 24-26.06.2020r.

17 czerwca 2020 13:01 | Aktualności

Informujemy mieszkańców, że w dniach j.n. kasa urzędu będzie otwarta następująco: - środa 24.06.2020 r. w godzinach 8:00-13:30; - czwartek 25.06.2020 r. w godzinach 8:00-9:45 oraz 11:3

zobacz więcej


Informacja o dyżurach psychologa w Gminie Bytnica

17 czerwca 2020 11:32 | Aktualności

Usługi w zakresie pomocy psychologicznej, konsultacji, porad psychologicznych udzielanych, przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin rozpoczną się od 30 lipca 2020r. Harmonogram dyżurów...

zobacz więcej

ANKIETA W CELU STWORZENIA LUBUSKIEGO INDEKSU ZDROWIA

16 czerwca 2020 13:08 | Aktualności

Na prośbę lubuskiego Oddziału NFZ udostępniamy link do ankiety, która jest podstawą do stworzenia kolejnego zestawiania pod nazwą: Lubuski Indeks Zdrowia. https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/1048/7179/Zapraszamy_do_wypelnienia_ankiety/

zobacz więcej


Komunikat w sprawie jakości wody Głębokie

15 czerwca 2020 14:53 | Aktualności

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 15 czerwca 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Głębokiem, zaopatrującego w wodę miejscowość Głębokie – brak przydatności wody do spożycia.

zobacz więcej

Komunikat Wójta Gminy Bytnica dot. wody w m. Głębokie

15 czerwca 2020 13:55 | Aktualności

Komunikat Wójta Gminy Bytnica Komunikat! Wójt Gminy Bytnica zawiadamia, że w wyniku badań wody z dnia 15.06.2020r. i decyzji wydanej przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Krośnie Odrz. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia w wodociągu wiejskim w miejscowości...

zobacz więcej


Ogłaszamy nabór kandydatów na rachmistrza terenowego

15 czerwca 2020 08:32 | Aktualności

Wójt Gminy Bytnica – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach spisu rolnego w terminie od dnia 01 września 2020 r. do dnia 30 listopada...

zobacz więcej

Komunikat w sprawie jakości wody w miejscowości Budachów i Drzewica

04 czerwca 2020 13:25 | Aktualności

Komunikaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 04 czerwca 2020 r. dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Budachowie, zaopatrującego w wodę miejscowości Budachów i Drzewica – woda nadaje się do picia...

zobacz więcej


Zagrożenie pożarowe

04 czerwca 2020 13:20 | Aktualności

Komunikat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o wprowadzeniu na terenach leśnych woj. lubuskiego III (najwyższego) stopnia zagrożenia pożarowego. Apeluje się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

zobacz więcej

Powszechny spis rolny 2020

04 czerwca 2020 11:14 | Aktualności

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Powszechny spis rolny to pełne badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane...

zobacz więcej