Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pani Kingi Zduńskiej, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Aktualności

Zachęcamy do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz Gminy Bytnica

05 lutego 2019 13:35 | Aktualności

Zgodnie z prawem (w przypadku podatku PIT) miejscem rozliczania się osoby fizycznej jest właściwy urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Oznacza to, że nie obowiązuje nas miejsce zameldowania, lecz miejsce, w którym mieszkamy. Nie trzeba przy...

zobacz więcej


Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Bytnica (luty, marzec 2019r.)

29 stycznia 2019 13:28 | Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Bytnica luty – marzec 2019 rok: 12.02.2019r.– Grabin g. 17:00 w sali wiejskiej 26.02.2019r. – Bytnica g. 17:00 w sali wiejskiej 28.02.2019r. – Drzewica g. 17:00 w sali wiejskiej 05.03.2019. – Budachów g. 17:00 w sali wiejskiej 21.03.2019r....

zobacz więcej


Informacja o IV sesji Rady Gminy Bytnica 31 stycznia 2019r.

29 stycznia 2019 13:24 | Aktualności

Ogłoszenie Informuję, mieszkańców Gminy Bytnica, że w dniu 31 stycznia 2019r. odbędzie się IV sesja Rady Gminy Bytnica. Miejsce posiedzenia – Centrum Kultury w Bytnicy, sala narad Godzina rozpoczęcia obrad – 15:00 Porządek obrad IV sesji Rady Gminy w Bytnicy. 1. Otwarcie...

zobacz więcej

Strażacy z Bytnicy i Budachowa otrzymali nowy sprzęt.

15 stycznia 2019 14:23 | Aktualności

W dniu 8 stycznia 2019r. w Centrum Kultury w Bytnicy odbyło się uroczyste przekazanie Ochotniczym Stażom Pożarnym z Bytnicy i Budachowa wyposażenia oraz sprzętu ratowniczego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,...

zobacz więcej


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola i szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020

11 stycznia 2019 08:59 | Aktualności

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica jako Organ prowadzący publiczne przedszkole i publiczną szkołę podstawową zachowując termin do końca stycznia, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod...

zobacz więcej


ZARZĄDZENIE nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Bytnica z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

10 stycznia 2019 13:47 | Aktualności

Wykonując art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.5.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz...

zobacz więcej

ZARZĄDZENIE nr 0050. 4 .2019 Wójta Gminy Bytnicy z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Bytnica na rok szkolny 2019/2020

10 stycznia 2019 13:45 | Aktualności

Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) Wójt Gminy Bytnica określa zarządzeniem nr 0050.4.2019 z dnia 10 stycznia 2019r. harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz...

zobacz więcej