Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Filmy

Rykowisko w Smolarni

"Wydawca DIApress afw Zielona Góra www.dia-press.pl"