Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Nieodpłatna pomoc prawna psychologiczna i terapeutyczna na terenie Gminy Bytnica

 

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.

– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.

Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.

Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?

  • wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
  • wypełnić krótki formularz
  • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.


*********************************************************************


W związku z prośbą PARPA informujemy o działającym  na zlecenie PARPA Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", które m.in. prowadzi bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800-12-00-02). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Ponadto w poniedziałki w godz. 13:00 - 15:00 można także skonsultować się z psychologiem korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.


**************************************************************************************************************

Nieodpłatna pomoc psychologiczna i prawna w Gminie Bytnica w 2020 roku

Specjalista

Miejsce dyżuru specjalisty

Termin dyżuru

Informacja o zapisach

Porady prawne

Urząd Gminy w Bytnicy

Każdy czwartek w tygodniu

Obowiązują zapisy pod nr telefonu Urzędu Gminy w Bytnicy 68 3918700

 

Harmonogram świadczeń usługi w zakresie pomocy psychologicznej, konsultacji, porad psychologicznych udzielanych, przez psychologa dla mieszkańców Gminy Bytnica, a w szczególności dla osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin

 

l.p.

data

Godzina (od – do)

miejsce

uwagi

1.

26.02.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

dyżur odwołany ze względów  zdrowotnych

1.

19.03.2020r.

 

13:00 - 17:00

Centrum Klutury Bytnica (bytnica 52d)

 dyżur odwołany z uwagi na zagrozenie epidemiczne koronawirusem
2.

26.03.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

dyżur odwołany z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem
3.

30.04.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 dyżur odwołany z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem
4

28.05.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 dyżur odwołany z uwagi na zagrożenie epidemiczne koronawirusem
5.

03.07.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 dyżur odwołany
6.

30.07.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 
7.

27.08.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 
8.

24.09.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 
9.

29.10.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 
10.

26.11.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 
11.

10.12.2020r.

13:00 – 17:00

Centrum Kultury w Bytnicy (Bytnica 52d)

 

 Nieodpłatna pomoc prawna, psychologiczna i terapeutyczna w Gminie Bytnica w 2019 roku

 

Specjalista

Miejsce dyżuru specjalisty

Termin dyżuru

Uwagi

Psycholog

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy

Pierwsza środa miesiąca w godz. 15:30-17:30

Obowiązują zapisy u Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod. nr telefonu: 683915979

Psycholog

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Budachowie

Trzecia środa miesiąca w godz. 15:30 – 17:30

Obowiązują zapisy u Sekretarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod. nr telefonu: 683915979

Terapeuta

Gminne Centrum Kultury w Bytnicy

Ostatni czwartek miesiąca w godz. 15:30 – 17:30

informacja pod. nr telefonu: 683915979

Porady prawne

Urząd Gminy w Bytnicy

Każdy wtorek w tygodniu

Obowiązują zapisy pod nr telefonu Urzędu Gminy w Bytnicy 68 3918700

 

Wykaz lecznictwa odwykowego w województwie lubuskim znajduje się pod linkiem:

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa/wojewodztwo-lubuskie