Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Ochotnicze Straże Pożarne

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE BYTNICA

 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych istniejące na terenie gminy Bytnica działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855 z 2001 r. z późn. zmianami) ,  statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).

Wszystkie jednostki OSP zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Sądowym jako stowarzyszenia, mają nadane nr NIP, REGON, posiadają osobowość prawną i są jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej. Wykonują zadania m.in.

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, działań gaśniczych, ratownictwa medycznego.

We wszystkich jednostkach powołane są zarządy,  ich członkowie są bezpośrednio odpowiedzialni za funkcjonowanie danej OSP. Koordynacja  działań jednostek z terenu gminy odbywa się poprzez Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytnicy.

Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP  ponosi gmina zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz art.7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje gminy do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty  poprzez m.in. zapewnienie bezpieczeństwa obywateli w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zadanie to wykonuje gmina przy pomocy jednostek OSP.

 

Na terenie gminy działają 4 jednostki OSP:

 

OSP Bytnica (r.zał.1945) – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nr IV/04/KSRG z dnia 14 grudnia 2000 r.

66-630 Bytnica 

ospbytnica@wp.pl

Prezes – Wojciech Gębka

Naczelnik- Łukasz Krzemiński

Skarbnik- Przemysław Brzozowski

 

Wyposażenie jednostki:

-1 średni pojazd pożarniczy Star 244 typ GBA 2,5/16 r.1986 posiadający zbiornik na wodę2500 li autopompę o wydajności 1600l/min.

-1 lekki pojazd pożarniczy „Żuk A11” GLM-8 r.1996 – do przewozu osób i sprzętu

-Motopompa M8/8 PO5  r. 1988 – do podawania prądów gaśniczych z dostępnego źródła wody, do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń i terenów, do napełniania zbiorników w pojazdach pożarniczych;

-Motopompa pływająca „Macximum” Aquafast M6/2  r.1996 – do napełniania zbiorników wody na pojazdach poż. ze źródeł wody trudnodostępnych i płytkich lub do osuszania miejsc zalanych wodą

-Motopompa pływająca Niagara 1 z 2015 roku

-Pompa szlamowa WT30X  r.2007 – do pompowania zanieczyszczonej wody

-Agregat prądotwórczy GEKO2801  r.2008 – do zasilania masztów oświetleniowych lub innych urządzeń pomocniczych straży,

- maszt oświetleniowy 3x500W

- Wentylator oddymiający Papin 350 z 2015 roku- do oddymiania budynków,

-Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1

- piła spalinowa „Husqvarna”  r.1999, pilarka „Stihl”  r.2007, pilarka ,,Stihl” r.2015

- 2 radiostacje samochodowe GM360

- 4 radiostacje nasobne (GP360, MT2100)

- walizka do zabezpieczeń miejsc wypadków

- flary sygnalizacyjne

- fantomy do nauki pierwszej pomocy, AED ćwiczebne

- szelki zabezpieczające

- pozostały sprzęt ratowniczy (m.in. węże, prądownice, linki, gaśnice, drabiny, hooligan )

- sprzęt osobisty i ochronny strażaków (buty, mundury, hełmy, rękawice, pasy, kominiarki, kamizelki, latarki, apteczki)

Przy OSP Bytnica powstałą Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w których szeregach obecnie funkcjonuje około 18 osób. Podczas spotkań młodzi strażacy i strażaczki poznają zasady odpowiedniego zachowania w czasie zagrożeń, poznają sprzęt jakim dysponuje OSP Bytnica oraz uczą się z tego sprzętu korzystać. 

 

OSP Budachów (r.zał.1946) – włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego decyzją Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej

nr 49/5/KSRG z dnia 19 czerwca 1995 r.

66-630 Budachów  tel. kontaktowy  68 3915315

 

Wyposażenie jednostki:

-1 średni pojazd pożarniczy Star 244 typ GBA 2,5/16 r.1983 posiadający zbiornik na wodę2500 li autopompę o wydajności 1600 l/min.

-1 lekki pojazd pożarniczy Żuk  A-156B typ GLM-8   r.1988

-1 lekki pojazd pożarniczy Żuk  A15B  r.1989 posiadający agregat prądotwórczy i hydrauliczny maszt oświetleniowy wykorzystywany do oświetlania miejsc akcji

w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności;

-Motopompa M8/8 PO5 r. 1980 – do podawania prądów gaśniczych z dostępnego źródła wody, do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń i terenów, do napełniania zbiorników w pojazdach pożarniczych;

-Motopompa pływająca „Macximum” Aguafast  M6/2 r.2003 – do napełniania zbiorników wody na pojazdach pożarniczych ze źródeł wody trudnodostępnych i płytkich lub do osuszania miejsc zalanych wodą;

-Pompa szlamowa WT30X   r. 2007 – do pompowania zanieczyszczonej wody;

-Agregat prądotwórczy „Honda”EA2600   r.2011 – do zasilania masztów oświetleniowych lub innych urządzeń pomocniczych straży;

-Drabina pożarnicza 2-częściowa lekka  r.2011

-2 piły spalinowe  („Husqvarna” r.2006,  „Stihl” r.2007)

- piła do betonu i stali r.2010

- zestaw ratownictwa medycznego PSP-1

- 3 radiostacje samochodowe (GM300, GM360)

- 3 radiostacje nasobne (GP360, GP340)

- pozostały sprzęt ratowniczy (m.in. węże, prądownice, prądownice, gaśnice

- sprzęt osobisty i ochronny strażaków (buty, ubrania bojowe, specjalne, koszulki, hełmy, pasy, kominiarki, kamizelki odblaskowe,  kombinezon pszczelarski, rękawice, latarki, apteczki

 

 

OSP Dobrosułów (r. zał. 1946)

66-630 Dobrosułów  tel. kontaktowy 68 3915147

Prezes – Eugeniusz Korzeń

 

Wyposażenie jednostki:

- pompa szlamowa WT30X  r.2010 – do pompowania wody zanieczyszczonej

- radiotelefon GM360

- pozostały sprzęt ratowniczy (m.in. węże, prądownica,  gaśnice )

- sprzęt osobisty i ochronny strażaków (obuwie, mundury, pasy, hełmy)

 

 

OSP Gryżyna (r. zał. 1956)

66-630 Gryżyna   tel. kontaktowy 68 3915010

Prezes – Józef Jędrzejek

 

Wyposażenie jednostki:

-1 lekki pojazd pożarniczy „Żuk”A07 r.1988  ( w remoncie)

- pompa szlamowa WT30X r.2011 – do pompowania wody zanieczyszczonej

- motopompa M800 PO3  r.1969

- pilarka do drewna „Stihl”  r.2008

- radiostacja samochodowa motorola GM360   r. 2008

- pozostały  sprzęt ratowniczy (m.in. węże, prądownica, drabina, gaśnica )

- sprzęt osobisty i ochronny strażaków (obuwie, mundury, pasy, hełmy)