Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Bytnicy został wyznaczony Inspektor ochrony danych w osobie Pan Bogdan Spętany, z którą można się kontaktować na adres poczty elektronicznej – inspektor@cbi24.pl

Drzewica

Sołtys: Sylwia Wiśniewska Tel.: 68 391 5350, 692089535

 

Informacje o Drzewicy - kliknij

Informacje o Drzewicy - kliknij

Sołectwo Drzewica