Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

30 listopada 2015 12:47 | Organizacje pozarządowe

Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Bytnica z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy gminy Bytnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2014 poz. 1118 z późn. zm) na 2016 rok”

Załączniki:

roczny_program_wspolpracy_z_ngo.pdf [219.83 KB]