Urząd Gminy Bytnica
https://bytnica.pl

23 maja 2013 22:44 | Organizacje pozarządowe

Rejestr organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytnica:

Rejestr organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bytnica:

 

 

Lp.

Nazwa

Data rejestracji w KRS

Przedstawiciel

1

udowy Klub Sportowy „Spartak”

26-07-2004

Marek Feliksiak – prezes

 

Piotr Pieszczyński, Radosław Trawiński - wiceprezes

2

Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. św Ap. Piotra i Pawła w Bytnicy

 

1.12.2006

Zdzisław Krugliński – prezes

Alicja Stempel - wiceprezes

3

Stowarzyszenie Przyjaciół Gryżyny

06.05.2008

Magdalena Miś

4

Stowarzyszenie „Miłośnicy Budachowa”

21.03.2011

Spychała Danuta – Prezes

 

Wiceprezes – Alicja Stempel

 

Osoby upoważnione do kontaktów: jw.

5

Stowarzyszenie „Miłośników Dobrosułowa”

29-09-2015

Barbara Wachowicz – Prezes

 

Wiceprezes – Tadeusz Witkowski

 

Osoba upoważniona do kontaktów: Barbara Wachowicz

6

Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”

29.07.2016r.

Aldona Stapurewicz – prezes

 

Klemens Kijak – Wiceprezes

 

Osoba do kontaktów: Aldona Stapurewicz